I, ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG:

Hợp tác với tinh thần WIN-WIN, cung cấp tới khách hàng những sản phẩm, dịch vụ mang lại nhiều GIÁ TRỊ nhất.

II, ĐỐI VỚI CÁN BỘ NHÂN VIÊN: 

Con người là TÀI SẢN lớn nhất của doanh nghiệp. TNT VIỆT NAM Là môi trường để nhân viên khẳng định mình, có cơ hội thể hiện, đóng góp và thành công cùng doanh nghiệp.

III, ĐỐI VỚI CỔ ĐÔNG: 

Minh bạch – cam kết lợi ích tối đa

IV: ĐỐI VỚI XÃ HỘI: 

Doanh nghiệp góp phần xây dựng đất nước phồn vinh. Nghiêm túc tực hiện đóng góp đầy đủ vào ngân sách nhà nước, tổ chức các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần và niềm tự hào dân tộc.

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Đã xem