Tất nhiên mỗi doanh nghiệp sinh ra đều mang cho mình những sứ mệnh riêng, mang cho mình những hoài bão riêng. TNT Việt Nam cũng vậy, đối với từng đối tượng, TNT VIỆT NAM đặt ra nhưng sứ mệnh khách nhau. 

Đối với khách hàng, TNT luôn muốn mang lại cho khách hàng nhiều GIÁ TRỊ nhất, luôn giữ vừng nguyên tắc  Hợp tác với tinh thần WIN-WIN.

Đối với nhân viên, TNT luôn tâm niệm rằng Con người là TÀI SẢN lớn nhất của doanh nghiệp.

TNT VIỆT NAM Là môi trường để nhân viên khẳng định mình, có cơ hội đóng góp và thành công cùng doanh nghiệp.

Đối với các cổ đông, TNT luôn muốn Minh bạch – cam kết lợi ích tối đa cho tất cả cổ đông đã tin tưởng và trao cho TNT cơ hội hợp tác.

Đối với xã hội, TNT cũng mong muốn góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, luôn thực hiện đóng góp đầy đủ vào ngân sách nhà nước, tổ chức các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần và niềm tự hào dân tộc. 

 

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Đã xem