GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

Là những chuẩn mực về thái độ, hành vi, niềm tin và giá trị mà mỗi thành viên TNT VIỆT NAM cam kết thực hiện, bất kỳ vị trí nào.

NGUYỄN TẮC 3 SỐNG:

 

CHÍNH TRỰC

sự trung thực, liêm chính, tuân theo các nguyên tắc

và tiêu chuẩn đạo đức một cách mạnh mẽ.

Tự giác làm đúng nhiệm vụ của mình mà không cần bất kỳ ai theo dõi, giám sát.

Chịu trách nhiệm về lời nói, thái độ, hành động của bản thân.

 

KỶ LUẬT

người tuân thủ, có mục tiêu và kế hoạch rõ ràng

Cam kết thực hiện ngay cả khi không thoải mái. Kỷ luật giúp cho tổ chức/cá nhân đi đúng hướng và phát triển.

Càng kỷ luật, càng tự do.

BIẾT ƠN

Biết ơn đấng sinh thành, biết ơn gia đình

Biết ơn khách hàng, đối tác và những người giúp đỡ mình

Biết ơn sếp, đồng nghiệp, những thế hệ đi trước.

NGUYÊN TẮC 3 LÀM VIỆC 

SẴN SÀNG

Là khả năng THỰC HIỆN NGAY công việc, nhiệm vụ bất chấp sự không thoải mái.

Sẵn sàng với nhiệm vụ được giao, sẵn sàng phục vụ khách hàng, sẵn sàng hỗ trợ đồng đội.

Liên tục thiết lập trạng thái sẵn sàng để đón nhận cơ hội

 

TRÁCH NHIỆM

Là sự Chủ động công việc của cá nhân, đội nhóm, công ty

Không đổ lỗi, đùn đẩy cho người khác,

Giám nhận trách nhiệm về mình.

CAM KẾT HÀNH ĐỘNG

Nếu cứ trì hoãn, chúng ta không bao giờ tới được đích,

Chỉ có hành động mới mang lại kết quả

Làm - sai - sửa, cải tiến liên tục

 

ÀM VIỆC

 

3 SỐNG

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Đã xem