Là những chuẩn mực về thái độ, hành vi, niềm tin và giá trị mà mỗi thành viên TNT VIỆT NAM cam kết thực hiện, bất kỳ vị trí nào, người TNT với các nguyên tắc SỐNG và LÀM VIỆC.

3 NGUYỄN TẮC SỐNG:

I, CHÍNH TRỰC

 • sự trung thực, liêm chính, tuân theo các nguyên tắc

và tiêu chuẩn đạo đức một cách mạnh mẽ.

 • Tự giác làm đúng nhiệm vụ của mình mà không cần bất kỳ ai theo dõi, giám sát.
 • Chịu trách nhiệm về lời nói, thái độ, hành động của bản thân.

II, KỶ LUẬT

 • người tuân thủ, có mục tiêu và kế hoạch rõ ràng
 • Là sự cam kết thực hiện. Kỷ luật giúp cho tổ chức/cá nhân đi đúng hướng và phát triển.
 • Càng kỷ luật, càng tự do.

III, BIẾT ƠN

 • Biết ơn đấng sinh thành, biết ơn gia đình
 • Biết ơn khách hàng, đối tác và những người giúp đỡ mình
 • Biết ơn cấp trên, đồng nghiệp, những thế hệ đi trước.

 

3 NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC:

I, SẴN SÀNG

 • Là khả năng THỰC HIỆN NGAY công việc, nhiệm vụ bất chấp sự không thoải mái.
 • Sẵn sàng với nhiệm vụ được giao, sẵn sàng phục vụ khách hàng, sẵn sàng hỗ trợ đồng đội.
 • Liên tục thiết lập trạng thái sẵn sàng để đón nhận cơ hội mới

II, TRÁCH NHIỆM

 • Là sự Chủ động công việc cá nhân, đội nhóm, công ty
 • Không đổ lỗi, đùn đẩy cho người khác
 • Giám nhận trách nhiệm về mình

III, CAM KẾT HÀNH ĐỘNG

 • Nếu cứ trì hoãn, chúng ta không bao giờ tới được đích
 • Chỉ có hành động mới mang lại kết quả
 • Làm - sai - sửa, cải tiến liên tục

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Đã xem