Hàn 1G, 2G, 3G, 4G, 5G Là Như Thế Nào?

Đầu tiên, chúng ta cần nắm vững kiến thức về các vị trí hàn trong không gian:

 • Hàn sấp (hàn bằng) là những mối hàn phân bố trên các mặt phẳng nằm trong góc 0 – 60.
 • Hàn đứng (hàn leo) là những mối hàn phân bố trên các mặt phẳng nằm trong góc 60 – 120 theo phương bất kỳ trừ phương song song với mặt phẳng nằm ngang.

Vị trí hàn trong không gian

 • Hàn ngang là những mối hàn được phân bố trên các mặt phẳng trong góc 60 – 120. Phương mối hàn song song với mặt phẳng nằm ngang.
 • Hàn trần (hàn ngửa) là những mối hàn được phân bố trên các mặt phẳng nằm trong góc từ 120 – 180. Người thợ trong quá trình hàn thường phải ngửa mặt về phía hồ quang.

Vị trí hàn kết cấu 1G – 2G – 3G – 4G – 5G – 6G

Chữ số đầu tiên sẽ thể hiện cho vị trí hàn:

 • 1 – vị trí hàn bằng
 • 2 – vị trí sẽ hàn ngang
 • 3 – vị trí  hàn đứng
 • 4 – vị trí sẽ hàn trần

Hàn kết cấu 1G – 2G – 3G – 4G – 5G – 6G

Chữ cái tiếp theo sẽ thể hiện loại mối hàn: G – mối hàn rãnh.

Đối với hàn ống thì vị trí và kiểu mối hàn sẽ được phân loại tương tự như sau:

Chữ số đầu tiên thể hiện cho vị trí hàn:

 • 1: vị trí nằm ngang và thợ hàn sẽ hàn ở vị trí hàn bằng khi ống quay
 • 2: vị trí gá đứng và thợ hàn thực hiện ở vị trí hàn ngang
 • 5: vị trí ống ngang cố định và thợ hàn sẽ hàn mối hàn trần, mối hàn bằng và mối hàn ngang.
 • 6: Ống sẽ ở vị trí 45° và thợ hàn sẽ tiến hành hàn ở vị trí hàn bằng, hàn ngang, hàn trần và hàn đứng.

Hàn ống rãnh G

Hàn ống/tấm, hàn cốt thép rãnh G

Chữ cái tiếp theo thể hiện cho loại mối hàn:

 • G: mối hàn ở rãnh
 • R: vị trí hạn chế

“R” – vị trí hạn chế sẽ được mô tả trong những trường hợp phức tạp hơn.

1 bình luận về “Hàn 1G, 2G, 3G, 4G, 5G Là Như Thế Nào?”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường b